ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W NAPIWODZIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona danych osobowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ochrona danych osobowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie, Napiwoda 25a, 13-100 Nidzica.
2.  W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych – Panią Izabelą Kraśniewską tel. 600993102 oraz adresem email:  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
 1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Napiwodzie  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Napiwodzie  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
W powyższym przypadku podanie dane jest obowiązkowe, a odmowa podania uniemożliwi rozpoznanie podania. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany prawem.
 
 1. Pani/Pana  dane mogą być przetwarzane na podstawie zgody z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia, (np. w procesie rekrutacji lub publikacji wizerunku) Podanie danych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, w przypadku rekrutacji do pracy nie dłużej niż rok.
 2. Pani/Pana  dane mogą być przetwarzane w celu realizacji lub zawarcia umowy na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Dane będą przetwarzana przez okres wymagany prawem, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.  
 3. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych (np. dostawcy oprogramowania). Dane będą przekazane do Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, który wykonuje zadania z zakresu księgowości i kadr. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu następujące prawa, chyba że ze względu na przepisy nie mają zastosowania:
 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana  danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rafał Ziółkowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ziółkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-12 12:10:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-12 12:10:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-22 12:03:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2236 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »